Ing. Vlasta Závišová, PhD.

 

Kontakné údaje:


Tel.: +421 55 792 2236

Tel:  +421 55 792 2242  

Fax: +421 55 633 6292       

e-mail: zavisova@saske.sk       Adresa:


ÚEF SAV

Watsonova 47

040 01 Košice 

 

Vedecká pracovníčka Oddelenia fyziky magnetických javov