Životopis

 

 

Meno:

Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc.

Narodený:

7. 9. 1954, Košice

Bytom:

J. Bellu 4, 040 00 Košice

Národnosť:

slovenská

Vzdelanie a kvalifikácia:

Vysoká škola veterinárska v Košiciach - 1978

 

Kandidát veterinárnych vied v odbore 43-01-9 – 1982 téma “Niektoré aspekty metabolických a funkčných efektov inzulínu v ontogenéze”

 

Doktor  veterinárnych vied v odbore 43-01-9 – 1995 téma “Rast, vývin a metabolizmus: Integrácia regulačných mechanizmov”

 

Docent v odbore veterinárna morfológia a fyziológia – 2006 téma “Niektoré aspekty regulácie vývinu preimplantačných embryí”    

 

Profesor v odbore veterinárna morfológia a fyziológia - 2014

 

 

Špecializácia:

Fyziológia a biológia vývinu

Pracoviská:

Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV:

 

tel. 055 7922976

 

fax 055 7287842

 

email: koppel@saske.sk

1978 - 1981

Interný ašpirant

1982 - 1984

vedecký pracovník

1985 - 1987

samostatný vedecký pracovník

1988 - 1989

postdoktorand, INSERM U 153, Paríž, Francúzsko

1990 - 2009

riaditeľ

2009 – súčasnosť

vedúci vedecký pracovník

 

 

 

Predsedníctvo SAV:

 

tel. 02 57510134

 

fax 02 52499400

 

email: koppel@up.upsav.sk

2009 – 2013

zástupca podpredsedu SAV

2013 – 2015

zástupca vedeckého sekretára SAV

2015 – 2017

2017 – súčasnosť

podpredseda SAV pre ekonomiku

podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu

 

 

 

 

Výstupy:

http://orcid.org/0000-0002-7922-0369

Vysokoškolské učebnice 2, kapitoly v monografii 2

 

Počet vedeckých publikácií (WoS) 100

 

medzinárodný patent 1

 

WoS citácie – 1 437

 

h-index (WoS) – 22

                                              


Publikácie od r. 2017

 

1.      BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČIKOŠ, Štefan - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - KOPPEL, Juraj - MAKAREVICH, A.V. - CHRENEK, P. - FABIAN, Dušan. Exposure to neonicotinoid insecticides induces embryotoxicity in mice and rabbits. In Toxicology, 2017, vol. 392, p. 71-80.

2.      JANŠTOVÁ, Žofia - BURKUŠ, Ján - KUBANDOVÁ, Janka - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj - ČIKOŠ, Štefan. The effect of maternal stress on blastocyst quality depends on maternal physiological status. In General Physiology and Biophysics, 2017, vol. 36, no. 1, p. 53-63.

3.      KAČMAROVÁ, Martina - ČIKOŠ, Štefan - BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. The responses of mouse preimplantation embryos to leptin in vitro in a transgenerational model for obesity. In Frontiers in endocrinology, 2017, vol. 8, art. no. 233.

4.      JUHÁS, Štefan - HARRIS, Nicholas - IĽKOVÁ, Gabriela - REHÁK, Pavol - ZSILA, Ferenc - KOGAN, F.Y. - LAHMY, O. - ZHUK, R. - GREGOR, Paul - KOPPEL, Juraj. RX-207, a small molecule inhibitor of protein interaction with glycosaminoglycans (SMIGs), reduces experimentally induced inflammation and increases survival rate in cecal ligation and puncture (CLP)-induced sepsis. In Inflammation, 2018, vol. 41, no. 1, p. 307-314.

5.      ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - BABEĽOVÁ, Janka - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - BURKUŠ, Ján - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. Fipronil causes toxicity in mouse preimplantation embryos. In Toxicology, 2018, vol. 410, p. 214-221.

6.      BABEĽOVÁ, Janka - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - ČIKOŠ, Štefan - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - PISKO, Jozef - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan. In vitro exposure to pyrethroid-based products disrupts development of mouse preimplantation embryos. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2019, vol. 57, p. 184 -193.

7.      ČIKOŠ, Štefan - BABEĽOVÁ, Janka - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - BURKUŠ, Ján - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - ŠEFČÍKOVÁ, Zuzana - FABIAN, Dušan - KOPPEL, Juraj. Glucocorticoid receptor isoforms and effects of glucocorticoids in ovulated mouse oocytes and preimplantation embryos. In Biology of Reproduction, 2019, vol. 100, no. 2, p. 351-364.

8.      BURKUŠ, Ján - NAVARRETE-SANTOS, A - SCHINDLER, M. - BABEĽOVÁ, Janka - JUNG, JS - ŠPIRKOVÁ, Alexandra - KŠIŇANOVÁ, Martina - KOVAŘÍKOVÁ, Veronika - FISCHER, B. - KOPPEL, Juraj - FABIAN, Dušan - ČIKOŠ, Štefan. Adiponectin stimulates glucose uptake in mouse blastocysts and embryonic carcinoma cells. In Reproduction, 2020, vol. 159, no. 3, p. 227-239.