Bc. Michal Figura

zamestnanie

uef.jpg uef-mapa.gif

Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach
Oddelenie fyziky magnetických javov
Watsonova 47, 040 01 Košice - ***online mapa***
4 poschodie, miestnosť 423
každý štvrtok (13:00-17:00), každý piatok (8:00 - 17:00)
Pracovný e-mail: figura@saske.sk - čítam denne


štúdium

fhpv.jpg fhpv-mapa.gif

aktuálne 2. ročník magisterského štúdia - denná forma
Fakulta humanitých a prírodných vied Prešovskej univerzity
Katedra fyziky
Katedra techniky a digitálnych kompetencií
Ul. 17. Novembra 1, 080 01 Prešov - ***online mapa***domov

home.jpg home-mapa.gif

Prostějovská 93, 08001 Prešov - ***online mapa***

Osobný e-mail: quiker1983@gmail.com - čítam denne
ICQ: 308116560 - čítam denne
Skype : mc-quiker - čítam denne
Facebook: Mišo figura - čítam denne