Karpatská 5, 040 01 Koąice, tel./fax: 055 62 519 86, tel.: 055 625 19 86, 055 625 58 63
Home >> Department of Psychology >> Researchers >> Prof. PhDr. Jozef VYROST, DrSc.

Prof. PhDr. Jozef VYROST, DrSc.

vyrost@saske.sk
Name Surname

Research Focus

 • social psychology;
 • psychology of personality;
 • applied social psychology.

Number of citation: 163
Number of published works: 141

List of Main Works

 1. Výrost,J.,Zeµová,A.,Sociálnopsychologický výskum národnostných vz»ahov.Úvod do etnopsychológie. Bratislava, Pravda,1988
 2. Výrost,J.,Sociálnopsychologický výskum postojov.Bratislava, VEDA,1989
 3. Výrost,J.,Zeµová,A.,Bačová,V.,Baumgartner,F.,Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie I. VEDA,Bratislava 1992
 4. Výrost,J.,Lovaą,L.,Bačová,V.,Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie II. VEDA, Bratislava, 1993
 5. Výrost,J.,Zeµová,A.,Lovaą,L.,Vybrané kapitoly zo sociálnej psychológie III.,VEDA, Bratislava,1996
 6. Výrost,J., Slaměník,I.,(Eds.), Sociální psychologie. Učebnica. Praha,ISV,1997
 7. Výrost,J., Slaměník,I.(Eds.), Aplikovaná sociální psychologie I: Člověk a sociální instituce. Praha, Portál, 1998
 8. Výrost.J.,Ruisel,I.(Eds.), Kapitoly z psychológie osobnosti. Bratislava, Veda, 2000
 9. Výrost,J., Slaměník,I.: Alikovaná sociální psychologie II. Člověk v sociálním kontextu. Praha, Grada, 2001
 10. Komárková.R., Slaměník,I., Výrost,J. (Eds.): Aplikovaná sociální psychologie III: Sociálněpsychologický výcvik. Praha, Grada, 2001

Co-operation in International Scientific Projects

 • Brain Drain Issues in Europe. An UNESCO/ROSTE Project, Venice, Italy, 1991-1995
 • Young people aspirantions in a changing world. Grant, British Council, 1994-1997
 • Young pepople understanding of the future world. Grant, Open University, Milton Keynes, U.K., 1997